top of page
Karl Å.png

 

Karl Åkerblom
* 19 mars 1928  har flyttat till sitt himmelska hem 4 november 2023

 

Begravningen äger rum i Hassela kyrka fredagen den 1 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund .

O.s.a till Ingelas begr.byrå senast 28/11 tel.0652-71101.


Stöd gärna S:t Staffans Kors och Kapell.  Märk "Vattenprojekt"
www.bergsjobegravning.se

Karl Åkerblom initiativtagare till bl.a. Korset i Hassela fick den 4 november 2023 flytta till sitt himmelska hem.

Det var i mitten på 80-talet som Karls vision om ett kors på Älvåsenmassivet växte fram efter en Europaresa. Sedermera startade han tillsammans med ett antal Hasselabor föreningen Stakälv som sedan blev föreningen S:t Staffans Kapell Älvåsen, och efter många års arbete stod så det 30 meter höga korset klart uppe på Svartberget.

Karl har varit drivande i många projekt under årens lopp, inom kommunen men också både nationellt och internationellt. Afrika och U-landshjälp har legat varmt om hjärtat och när så S:t Staffans kapell startade hjälpverksamhet 2016 med vattenreningsanläggningar till skolor i Uganda blev det tillsammans med Korset i Hassela hans ögonstenar.

Tack vare Karls vision från 1986 så får idag ca 5000 barn på 5 olika skolor i Uganda rent dricksvatten. Där man förut använde klor för att rena vatten med allergier och andra sjukdomar som följd, kan man nu hämta rent vatten i kranar vid skolmatsalen när man vill, men även fylla sina dunkar och bära hem till sina familjer.

 

Karl uttryckte sig så här på en fråga om vad han tänker om framtiden? – Min största dröm är att jag ska få människor att glädjas över andra människors glädje. Att vår glädje inte handlar om vad våra ögon och öron bjuds på. Ett exempel på det kan vara att glädjas över att andra människor kan få dricka rent vatten.  

Ett annat citat från Karl är "Rent vatten är en mänsklig rättighet!"  Dessa tankar framsprungna ur en övertygelse på en levande Gud som vill hjälpa alla och ge oss den kraft som vi behöver för att gå ut och göra Hans vilja, var drivkraften i hans engagemang 

Även om förlusten av Karl är stor och kännbar för familj, föreningen och vänner så kommer arbetet med Korset och hjälpverksamheten inte stanna av, den bromsar inte ens in. Med tacksamhet över Karls fina minne fortsätter vi att sprida det glada budskapet om korset och se till att andra människor får stor anledning till att känna glädje.

 

Thomas Larsson ordförande S:t Staffans Kapell

Texten är även publicerad i Hasselabladet.

bottom of page